Personāla novērtējums: Štatā vai uz ārpakalpojumu

Kompānija WeFind augstu vērtē savu reputāciju, tāpēc rūpīgi atlasa personālu. Katram cilvēkam ir jāiziet pārrunas, jāsaņem kvalifikācijas novērtējums, jāpierāda darba praktiskā pieredze. Pēc kandidatūras saskaņošanas tiek nodrošināts transfērs līdz vietai, kur speciālists būs iekārtots darbā. Ja kandidāts kaut kādu iemeslu dēļ nederēja, vai darba procesā nespēja pierādīt savu efektivitāti, WeFind īsākajos termiņos nomainīs viņu ar citu darbinieku, vai veiks kvalifikācijas celšanu un apmācību, atkarībā no atteikuma iemesla.

Štatā vai uz ārpakalpojumu

Darba devējam ne vienmēr ir viegli saprast, vai paņemt speciālistu štatā vai izmantot ārpakalpojumu kompānijas pakalpojumus. Parasti tas ir saistīts ar jaunumiem darbā – piemēram, projekta sākuma posmos gadās grūti novērtēt rentabilitāti un riskus, bet, attiecīgi, dot darbiniekam ilgtermiņa attiecību garantiju – ir bīstami. Šajā gadījumā, labāk palikt pie drošas ārpakalpojumu kompānijas izvēles.

Tāpat arī svārstības var rasties, ja kompānija ne reizi nav vērsusies pie ārpakalpojumiem un vēl nav apguvusi šo tēmu. Kompānijas WeFind speciālisti izstāstīja, kad vajag atdot priekšroku tam vai citam variantam.

 

Kad labāk speciālistus nolīgt štatā:

  • speciālisti ir vajadzīgi kompānijas profila nodaļā;
  • speciālisti ir vajadzīgi neprofila nodaļā, tomēr organizācijai ir finanšu un pārvaldīšanas resursi jauna iecirkņa atvēršanai, un, galvenais, ir pārliecība par to, ka nodaļai būs augsta noslodze visa gada garumā.

 

Kad ir nepieciešama ārpakalpojumu kompānijas palīdzība:

  • kad personāls tiek pieprasīts pagaidu darbam;
  • kad ir vajadzība pēc šauri specializētajiem darbiem, kuri neattiecas uz operatīvajiem biznesa procesiem;
  • kad ir reāls kadru trūkums, bet iespējas piesaistīt darbiniekus no citiem reģioniem nav.

 

Ja ir vajadzīga kvalitatīva darba izpilde ar rezultāta garantiju – kompānijā WeFind ir sava pārvaldīšanas sistēma, ne tikai, kas paredz darbinieku motivācijas paaugstināšanu, bet arī reāli palielina viņu darbaspējas. Jaunajiem speciālistiem ir apmācības, pateicoties kurām pieaug pieņemto darbinieku profesionalitāte un ekspertu dotības. Visas attiecības ir oficiālas, gan reflektantiem, gan arī pasūtītājai kompānijai.  Vispirms tiek noslēgts līgums, kurā tiek ierakstīti pušu pienākumi un darbu izpildes termiņi. Pie tam, neatkarīgi no sarežģītības, projekta darbība tiks veikta visaugstākajā līmenī. WeFind – mēs atlasām labākos!

Citas blogi